Lied -SÄVELLYSKILPAILU 2017
In English

Kysymyksiä ja vastauksia

Kilpailutoimikunnalle on tullut kysymyksiä kilpailun sääntöihin liittyen ja julkaisemme tällä palstalla kaikille kiinnostuneille kilpailutoimikunnan antamat vastaukset.

KYSYMYS: Runon ja äänityypin valinta liittyvät mielestäni elimellisesti yhteen ja toiset teokset soveltuvat jollekin äänityypille huomattavasti paremmin kuin muille. Mikäli teos tulee valituksi finaaliin, onko säveltäjällä mahdollisuus vaikuttaa minkä fakin edustaja teoksen esittää?

VASTAUS: Kaikkia finaaliin päässeitä sävellyksiä kohdellaan tasapuolisesti. Loppukilpailukonsertissa teoksia esittävät eri äänityyppejä edustavat ammattilaulajat, jotka on valittu tehtävään yhteismitallisin kriteerein.
Säveltäjä voi liittää teokseen esitysohjeita ja esimerkiksi kappaleen nimessä voinee olla maininta "bassolle" tms. Esiraadin laatiman luonnehdinnan pohjalta päätetään, kuka minkäkin kappaleen esittää.

KYSYMYS: Voiko kilpailuun osallistua omalla, aiemmin julkaisemattomalla tekstillä? Vai onko tekstin välttämättä oltava jonkun muun tuotantoa?

VASTAUS: Säveltäjä voi käyttää omaa tekstiään. Tekstin lähde tulee aina mainita, mutta julkaisemattoman tekstin kohdalla riittää kirjoittajan nimi. Mikäli säveltäjä käyttää omaa tekstiään, mainitaan ainoastaan, että kyseessä on säveltäjän oma teksti. Mahdolliset lisätiedot omasta tekstistä, jos se esim. on julkaistu, voidaan tarvittaessa liittää henkilötietokuoreen.

KYSYMYS: Voiko kilpailuun osallistua kolmiosaisella sarjalla, jossa tekstit pohjautuvat saman runoilijan eri nimisiin runoihin?

VASTAUS: Tekstilähteiden alkuperää ei ole haluttu rajoittaa, vaikka sääntötekstissä puhutaan yksikössä. Kilpailusäännöt eivät rajoita useampien eri tekstilähteiden käyttöä ja tekstien yhdistelyä säveltäjän ja sävellyksen tarpeiden mukaan.

KYSYMYS: Kuka märittelee teoksen kokonaiskeston? Säveltäjällä voi olla suunnitelma tempoista ja niiden perusteella laskettu kokonaiskesto voi olla lyhyempi kuin konserttitilanteessa elävän esityksen kesto.

VASTAUS: Säännöissä määrätty enimmäiskesto (8 minuuttia) määrittelee teoksen luonnetta yleisesti. Loppukilpailuun valittujen teosten esitysten kestoa ei erikseen arvostella, vaan esiraati karsii kilpailusta teoksen, jonka kesto selvästi ylittää säännöissä määrätyn enimmäiskeston.